Politíca de Privacitat

ECOVIDRIO, plenament conscienciada de l’ús i tractament que se li han de donar a les dades de caràcter personal i en virtut de la normativa legal existent sobre aquest tema, té implantat en el si de la seva organització un sistema per a preservar la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades considerades com a personals.

VI.1. Privacitat i Confidencialitat

ECOVIDRIO informa els Usuaris que les dades que ens faciliti a través de qualsevol dels nostres serveis seran introduïts en un fitxer automatitzat titularitat de ECOVIDRIO, amb domicili social a Madrid al carrer Estébanez Calderón, 3-5 (4a planta) 28020 de Madrid. Aquestes dades s’utilitzaran per a la gestió de la relació amb els Usuaris, dels serveis oferts en la pàgina, per a l’ampliació i millora dels Continguts, així com per a l’enviament d’informació i/o publicitat que ECOVIDRIO pugui considerar com del seu interès, bé per correu electrònic, bé per qualsevol altra manera. En el cas de comunicacions comercials a través de correu electrònic o mig equivalent, el fet de facilitar les seves dades a ECOVIDRIO equival a la seva autorització expressa per a l’enviament de publicitat a través d’aquest mitjà.

En cas que l’Usuari sigui menor edat, les seves dades personals han de ser facilitats amb autorització del seu representant legal. D’aquesta manera, ECOVIDRIO entén que quan un menor accedeix als Portals ho fa amb el permís del seu representant legal.

L’Usuari podrà accedir, rectificar i cancel·lar les seves dades personals enviant per correu (ordinari o certificat) el formulari que ECOVIDRIO posa a la seva disposició, degudament emplenat, al departament de Relacions Institucionals a ECOVIDRIO a l’adreça a dalt indicada. (Punxant aquí accedeix al nostre formulari)

ECOVIDRIO comunica a l’Usuari el caràcter no obligatori de la recollida de tals dades per a l’accés i navegació pels Portals. No obstant això, per a la prestació de determinats serveis serà necessari que l’Usuari proporcioni les seves dades personals. El no emplenament d’aquestes dades, en els casos en què sigui necessari, implicarà la possibilitat que ECOVIDRIO no presti aquells serveis per al compliment dels quals sigui necessari que l’Usuari faciliti les seves dades personals, alliberant-se per tant ECOVIDRIO de tota responsabilitat per la no prestació o prestació incompleta d’aquests serveis.

L’Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se ECOVIDRIO el dret a excloure dels serveis registrats a tot Usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

VI.2. Utilització de cookies

ECOVIDRIO l’informa que durant la navegació pels Portals s’utilitzen “cookies”, és a dir, petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’usuari i que ens permeten obtenir la següent informació:

a) La data i hora d’accés als nostres Portals. Això ens permet esbrinar les hores de més afluència, i fer els ajustos precisos per a evitar problemes de saturació en les nostres hores punta.

b) El nombre de visitants diaris de cada secció. Això ens permet conèixer les àrees de més èxit i augmentar i millorar el seu contingut, amb la finalitat que els Usuaris obtinguin un resultat més satisfactori.

c) La data i hora de l’última vegada que l’Usuari va visitar tots dos o un dels nostres Portals.

d) El disseny de continguts que l’Usuari va triar en la seva primera visita a tots dos o un dels Portals.

e) Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides.

Aquesta informació obtinguda és totalment anònima, i en cap cas pot ser associada a un usuari concret i identificat. Aquesta informació permet a ECOVIDRIO adaptar i millorar els seus serveis als interessos de l’usuari.

No obstant això, l’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. ECOVIDRIO informa que en el cas que deshabiliti l’ús de cookies la navegació pot ser més lenta de l’habitual.